Seamul Invest AB

Seamul är ett bolag som utvecklar projekt för bostäder i fastigheter eller på exploateringsmark.

Mer om oss
lighthouse

Seamul Invest AB

Seamul är ett bolag som utvecklar projekt för bostäder i fastigheter eller på exploateringsmark.

Mer om oss
lighthouse

Våra produkter

I våra bostadsprojekt vill vi skapa bostäder som tilltalar genom kvalitet, originalitet och funktion.
Vår inriktning är att skapa bostadsprojekt i bostadsrättsform innehållande enheter om 10-35 bostäder samt LSS-boenden.

25 års erfarenhet +

Seamul har anställda och ledning som sedan början av 90-talet genomfört flertalet bostadsprojekt.
Ledare och anställda har gedigen erfarenhet från både entreprenörs- och beställarroller.

Seriös partner

Vi väljer våra samarbetspartners med omsorg. Valen gäller själva projektet, genomförandet, försäljningen och färdigställandet. Vår erfarenhet & branschkännedom hjälper oss att göra de rätta valen.

Fastighetsprojekt

Arlövsgården

På naturskönt läge i Arlöv byggdes 2018-2019 2 stycken LSS boenden i samarbete med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Arlövsgården
Brf. Översten

Fastighetsprojekt

Brf. Översten

På regementsområdet i centrala Ystad skapas 17 moderna och attraktiva bostadsrätter.

Fastighetsprojekt

Brf. Statarlängan

I juni 2018 förvärvades den gamla statarlängan i Ystad. Detaljplanearbete pågår och detaljplanen förväntas antas sommaren 2020.

Brf. Statarlängan