Fastighetsprojekt

Blåsippan 17 Klippan

Utredningsarbete pågår. Troligen bebyggs denna fastighet med bostäder.